Caffi Genomeg Cyhoeddus

Caffi Genomeg Cyhoeddus

A ydych wedi eich effeithio gan gyflwr prin neu enetig?

Hoffech chi gael gwybod rhagor am iechyd a genomeg?

Ymunwch â ni ar gyfer y Caffi Genomeg yng Nghymru!

Parc Genynnau Cymru a Chynghrair Geneteg y DU a Phartneriaeth Genomeg Cymru sy’n ei hariannu.

Bydd y Caffi yn gyfle hamddenol ac anffurfiol i gwrdd ag eraill a chael gwybod am ddatblygiadau newydd ym maes meddygaeth genomeg yng Nghymru. Bydd hefyd yn gyfle i bobl ddod ynghyd a rhoi gwybod i ni sut
gallwn ni roi gwell cefnogaeth i’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan gyflyrau prin neu enetig.

Yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio, bydd y Caffi yn croesawu siaradwyr gwadd, yn amlygu mentrau newydd ac yn rhoi cyfleoedd i lywio ein gweithgareddau yn y maes hwn.

Digwyddiad RHAD AC AM DDIM yw hwn, ond gofynnir i chi gofrestru drwy Eventbrite (gallwch hefyd alw heibio ar y diwrnod).

Cewch chi’r coffi cyntaf am ddim!

I gael rhagor o wybodaeth: ebostiwch walesgenepark@caerdydd.ac.uk neu emma@geneticalliance.org.uk ffoniwch 02920 746940

Cynhelir y Caffi Genomeg mewn nifer o leoliadau o amgylch Cymru. Os oes diddordeb gennych mewn cael caffi yn eich ardal, cysylltwch ar bob cyfrif!

Poster

Share