Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor: Sesiynau Mynediad Agored

Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor: Sesiynau Mynediad Agored

Sesiynau Mynediad Agored: Amserlen Chwefror – Ebrill 2018

Lawrlwytho Amserlen

Darpariaeth chwarae mynediad agored â staff yn bresennol yw Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor ac mae’n darparu adnoddau chrefft, offer chwaraeon,  offer chwarae meddal a modelu sborion.  Mae pob aelod o dîm Llwybrau Porffor wedi cael gwiriad trwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac wedi eu hyfforddi ar ddiogelu.

Sylwer : Nid cyfleuster gofal plant yw Llwybrau Porffor ac mae’r plant yn rhydd i fynd a dod fel y mynnant.  Fe allai’r amserlen hon newid.

Share