Panel Sicrhau Ansawdd

Panel Sicrhau Ansawdd

A allwch chi helpu i lunio cysylltiad rhwng y cyhoedd a’r gwasanaeth heddlu yn y dyfodol?

Oes gennych chi lygad ar gyfer craffu? Neu hoffech ddatblygu eich sgiliau craffu?

Os ydych yn byw, gweithio neu’n astudio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys, yna mae’r Panel Sicrhau Ansawdd yn gyfle i chi!

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed -Powys  yn recriwtio unigolion brwdfrydig a fyddai â diddordeb mewn adolygu’r gwahanol fathau o gyswllt Heddlu Dyfed-Powys â’r cyhoedd- yn amrywio o gwynion i Stopio a Chwilio.

“Y lle fwyaf yn y Byd yw’r lle i wella” – Helmut Schmidt

Am ragor o fanylion gan gynnwys y fanyleb rôl a’r cais, gweler y dolenni isod;

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/work-with-me/volunteer/qualityassurance-panel/

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/gweithio-gyda-mi/gwirfoddolwyr/panel-sicrhauansawdd/

Share