Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Y Cerddwyr wedi sefydlu rhaglen hyfforddi yn ddiweddar i aelodau a rhai nad ydyn nhw’n aelodau ddatblygu ystod eang o sgiliau awyr agored a mynediad fel:

  • Hyfforddiant Hawliau Tramwy Cyhoeddus Sylfaenol
  • Sgiliau Darllen Map Sylfaenol
  • Arwain Teithiau Cerdded Teulu
  • Arwain grŵp gwirfoddol ymarferol

Mae’r gost i’r rhai nad ydyn nhw’n aelodau yn rhesymol iawn ac fel arfer yn £20 am sesiwn.

I archebu lle ar un o’n sesiynau, ymwelwch â’n tudalen Eventbrite.

Share