Cynrychiolwyr pobl ifanc, a rhieni plant, nad oes ganddynt alluedd meddyliol

Cynrychiolwyr pobl ifanc, a rhieni plant, nad oes ganddynt alluedd meddyliol

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru:

Rydym yn ymgynghori ar gynigion i ganiatáu i gynrychiolwyr weithredu ar ran pobl ifanc, a rhieni plant, pan nad oes ganddynt alluedd meddyliol, wrth arfer eu hawliau o dan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlysoedd Addysg (Cymru) 2018. Mae’r rheoliadau drafft a’r bennod gyfatebol yn y Cod ADY yn egluro’r cynigion hyn yn fanylach.

Dyddiad cau 29 Hydref 2020

Mwy o wybodaeth

Share