Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg

Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg

Dydd Iau, 29ain o Dachwedd a 6ed o Ragfyr 2018

Llyfrgell Caerfyrddin, Heol San Pedr, Caerfyrddin, SA31 1LN

A ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi cael diagnosis o golled golwg?

Rhannwch brofiadau gydag eraill mewn sefyllfaoedd tebyg a dysgwch am wasanaethau sydd ar gael i chi. Mae ein cyrsiau am ddim, sy’n anffurfiol ac yn cael eu cynnal yn y gymuned, a’n grwpiau ffôn yn cynnig gwybodaeth, cyngor, cymorth ac atebion ymarferol i bobl â cholled golwg, a’r rheini sy’n agos atynt.

Byddwn yn eich helpu i addasu i’r cyflwr ar eich golwg, gan gynyddu’ch annibyniaeth a rhoi hwb i’ch hyder.

Archebwch eich lle heddiw! Ffoniwch ni ar 0300 123 3933, anfonwch e-bost i lwslenquiries@rnib.org.uk neu ewch i’n gwefan rnib.org.uk/livingwithsightloss

Poster

Share