Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

A ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi cael diagnosis o golled
golwg? Rhannwch brofiadau gydag eraill mewn sefyllfaoedd
tebyg a dysgwch am wasanaethau sydd ar gael i chi.

Mae ein cyrsiau am ddim, sy’n anffurfiol ac yn cael eu cynnal yn
y gymuned, a’n grwpiau ffôn yn cynnig gwybodaeth, cyngor,
cymorth ac atebion ymarferol i bobl â cholled golwg, a’r rheini sy’n
agos atynt. Byddwn yn eich helpu i addasu i’r cyflwr ar eich golwg,
gan gynyddu’ch annibyniaeth a rhoi hwb i’ch hyder.

Ble: Clwb Bowlio Caerfyrddin, Stryd St Peter SA31 1QP
Pryd: Dydd Iau 7 a 14 o Dachwedd 2019

Archebwch eich lle heddiw!

  • Ffoniwch ni ar 0300 123 3933
  • Anfonwch e-bost i lwslenquiries@rnib.org.uk
  • Ewch i’n gwefan rnib.org.uk/livingwithsightloss.

Poster

Share