Cronfa Daleb Gigadid Wledig

Cronfa Daleb Gigadid Wledig

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’n ddiweddar ei bod yn ychwanegu at werth y Cynllun Talebau Gigabit i’r rheiny sydd â llai na 30mbps.

Mae gwerth y talebau wedi dyblu a gall y rheiny sy’n gymwys bellach hawlio £7,000 ar gyfer busnes bach a chanolig a £3,000 ar gyfer eiddo preswyl.

Mae’r gronfa hyn yn galluogi cymunedau i weithio gyda’i gilydd er mwyn cael well cysyllted digidol.

Os hoffech ddarllen mwy cliciwch ar y ddolen yma

Lansiwyd gwefan newydd gan Lywodraeth y DU er mwyn i chi datgan diddordeb am well cysylltedd digidol yn eich ardal chi. https://broadband-upgrade-fund.campaign.gov.uk /

Share