Cynorthwy-ydd Prosiect Gwirfoddoli Gwledig – CAVS

Cynorthwy-ydd Prosiect Gwirfoddoli Gwledig – CAVS

Cynorthwy-ydd Prosiect Gwirfoddoli Gwledig

22.5 awr yr wythnos, i’w gweithio’n hyblyg gan gynnwys gyda’r nosau ac efallai rhai penwythnosau

Pwynt NJC 21: £20,138 pro rata (hyd at 5ed Hydref 2019 wedi’i ariannu gan LEADER Sir Gaerfyrddin)

Yn gweithio o Gaerfyrddin, a chan deithio’n helaeth ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin

Dyddiad Cau: Canol dydd, dydd Mercher 21ain Mawrth 2018

Dyddiad Cyfweld: Dydd Iau 29ain Mawrth 2018

Gwahoddir ceisiadau am Gynorthwy-ydd Prosiect i gefnogi gwaith y Swyddog Gwirfoddoli Gwledig i gyflwyno prosiect newydd. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau datblygu prosiectau mewn ardaloedd gwledig ac ymgysylltu â mudiadau i wireddu llawn botensial gwirfoddoli. Byddwch yn cynorthwyo gyda chyflwyno’r prosiect, gan gynnwys datblygu cyrsiau hyfforddiant a llogi lleoliadau.

Disgrifiad Swydd

Pecyn cais  [Sylwer mai dim ond copïau caled o’r ffurflen cais y gellir ei dderbyn – Dychwelwch at: CAVS, 18, Heol y Frenhines, Caerfyrddin, SA31 1JT]

Share