Gwirfoddoli Gwledig

Dros y ddwy flynedd nesaf, diolch i Arian Ewropeaidd Leader, ein bwriad yw gweithio yn ein cymunedau gwledig i amlygu gwerth iechyd a lles, cymdeithasol a chymunedol gwirfoddoli’n lleol.

  • Gallwn gynorthwyo i ehangu cwmpas cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael yn barod
    • eu datblygu ymhellach os oes angen
      • a byddwn yn cynnig rhywfaint o hyfforddiant am ddim gan ddibynnu ar angen ac argaeledd.

I’r perwyl hwnnw byddwn hefyd yn defnyddio 6 lleoliad hyfforddi cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin lle y byddwn yn ceisio cefnogi pobl leol i ennill sgiliau ‘barod i wirfoddoli’; gan ddatblygu a chryfhau’r doniau hynny y mae mudiadau fel chithau wedi dweud fod eu hangen arnynt.

Llanybydder
Llanymddyfri
Glanaman
Pontyberem
San Clêr
Castell Newydd Emlyn

Er mwyn rhoi rhagor o gefnogaeth i aelodau’r gymuned sydd mewn ardaloedd mwy anghysbell byddwn hefyd yn cynnig rhywfaint o waith allestyn gan ddefnyddio ein huned wirfoddoli symudol.
Ein nod yw adeiladu ar y gwaith mae ein canolfan wirfoddoli yn ei gynnig ar hyn o bryd ac amlygu’r cyfleoedd a buddion i fudiadau o gofrestru eu hanghenion gwirfoddoli trwy ein gwefan: www.gwirfoddolicymru.net. Mae hwn yn borth cymunedol arbennig yr ydym yn gobeithio, unwaith y bydd ar gael ar draws ein rhanbarth yn ogystal ag ar draws Cymru’n gyffredinol, fydd yn datblygu’n bwynt cyswllt cyntaf i unrhyw un sy’n awyddus i wirfoddoli.

Helpwch ni i’ch helpu gyda’n Arolwg Gwirfoddoli byr:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ruralvolunteering

Share