Yr Hwbiau

Galwch heibio:
Angen sgwrs am gwirfoddoli?
Ydych chi yn edrych am gwirfoddolwyr?
Dewch I siarad efo aelod o tîm CGGSG/CAVS

 Drefach Felindre  Glanamman Llanybydder

Amgueddfa Wlân Cymru
17/04/18, 06/06/18, 10/07/18, 14/08/18, 25/09/18, 06/11/18

13:00 -15:30

 Y Canolfan Gymunedol Cwmaman
Stryd Fawr, Glanamman

18/05/18, 29/06/18, 03/08/18, 14/09/18, 26/10/18, 07/12/18

13:00 -15:30

 

Canolfan Gymunedol yr Hen Ysgol
03/05/18, 15/06/18, 27/07/18, 31/08/18, 12/10/18, 23/11/18
13:00 -15:30

 

 Llandeilo   Y Gorllewin  Gwendraeth

Llyfrgell Llandeilo
Heol y Cilgant

09/05/18, 19/06/18, 31/07/18, 04/09/18, 16/10/18, 27/11/18

13:00 -15:30

Neuadd Goffa Hendy-gwyn
Stryd y Farchnad

27/04/18, 01/06/18, 19/07/18*, 24/08/18, 05/10/18, 16/11/18

09:30-12:00
*13:00 -15:30

Llyfrgell Sanclêr @ Y Gat
Heol y Pentre
Sanclêr

27/04/18, 01/06/18, 19/07/18*, 24/08/18, 05/10/18, 16/11/18

13:00 -15:30
*09:00 – 12:00

Canolfan Gymunedol Cydweli
Yr Hen Lyfrgell, Stryd y Bont

13/04/18, 25/05/18, 06/07/18,
10/08/18, 21/09/18, 2/11/18

09:30-12:00

 

Y Cwtsh, Pontyberem
8 Heol Coalbrook

13/04/18, 25/05/18, 06/07/18,
10/08/18, 21/09/18, 2/11/18

13:00 -15:30

Llyfrgell deithiol Llanelli

20/04/18, 15/05/18, 20/06/18,
13/07/18, 20/08/18, 12/09/18,
19/10/18, 12/11/18, 12/12/18

Yr Hwb
Stryd Stepney
18/04/18, 30/05/18, 18/07/18, 29/08/18, 10/10/18, 21/11/1810.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share