Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio -Hyfforddiant

Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio -Hyfforddiant

Y Cwrs: Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio

Lleoliad / Dyddiad(au):  Caerfyrddin – 22 Ionawr 2020,  Llanelli – 17 Gorffennaf 2019

Amser: 0930 – 1230

Hyd Y Cwrs: Hanner Diwrnod

Tiwtor y Cwrs: Mike “Alfie” Howard

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad?

Ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc.

Y rhai sy’n gweithio mewn gwasanaethau/rolau ataliol, Gofalwyr Maeth

Beth yw’r amcanion?

Bydd y cyfranogwyr yn gallu – Adnabod yr amrywiaeth o ymddygiadau hunan-niweidio. Adnabod y risgiau sy’n gysylltiedig ag ymddygiadau hunan-niweidio.

Cefnogi unigolion a theuluoedd i gynnal eu diogelwch a cheisio cymorth priodol

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Bydd gan ymarferwyr well gwybodaeth a hyder i adnabod ac i godi’r mater gyda phlant/pobl ifanc. Byddant yn gwybod beth yw’r camau priodol i’w cymryd mewn argyfwng i gadw unigolyn yn ddiogel rhag perygl uniongyrchol i fywyd. Byddant yn gallu helpu i ddatblygu strategaethau gydag unigolyn i leihau’r risg o ymddygiadau hunan-niweidio.

Gweithwyr Allanol Ffurflen Gais

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â : dysgudatblygu@sirgar.gov.uk

Share