Shelter Cymru: Cynorthwyydd Ymgyrchoedd

Shelter Cymru: Cynorthwyydd Ymgyrchoedd

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru.

Rydym yn gweithio ar ran pobl sydd ag anghenion tai gan ddarparu cyngor annibynnol, arbenigol a rhad ac am ddim ar dai. Rydym hefyd yn ymgyrchu i oresgyn y rhwystrau sy’n atal pobl yng Nghymru rhag cael cartrefi gweddus a diogel.

Dewch i weithio gyda ni ac ymuno â ni yn yr ymdrech i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru.

SWYDDFA ABERTAWE

RHIF Y SWYDD: SC475

21 awr yr wythnos

£17,209 y flwyddyn (pro rata)

Dyma gyfle gwych i’r unigolyn iawn ddatblygu ei brofiad mewn adran ymgyrchoedd brysur a deinamig gyda phrif elusen digartrefedd Cymru.

 

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gweithgar sy’n gyfathrebwr ardderchog er mwyn ein helpu gyda’n gwaith cyfathrebu a’n helpu i sicrhau bod y dulliau cyfathrebu mewnol ac allanol ar gyfer cyfleu neges ein helusen yn glir ar draws pob cyfrwng, gan helpu i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru.

Mae’r buddion yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol ar gyfer aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod braint Shelter Cymru a chyfleoedd ar gyfer datblygiad a dysgu proffesiynol.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:  18 CHWEFROR 2019

DYDDIAD Y CYFWELIAD:  8 MAWRTH 2019

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen Cofrestredig: 515902

Share