Shelter Cymru: Swyddog Ceisiadau Grantiau Cleientiaid

Shelter Cymru: Swyddog Ceisiadau Grantiau Cleientiaid

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd,

gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau

 lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rydym ni’n chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych

 chi am helpu i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru, hoffem glywed gennych.

 SWYDDOG CEISIADAU GRANTIAU CLEIENTIAID

SWYDDFA CAERDYDD

RHIF SWYDD: SC484

14 awr yr wythnos

£20,801 y flwyddyn (pro rata)

Dyma gyfle newydd yn Shelter Cymru, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gefnogi ein Gweithwyr Achos Cyfraith Tai yn y De drwy gyflwyno ceisiadau grantiau cleientiaid a datblygu a diweddaru cronfeydd data i fonitro a chofnodi’r wybodaeth hon.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser ynghyd â 2 ddiwrnod braint ychwanegol Shelter Cymru

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

 Dyddiad Cau:  10:00AM – 11 MEHEFIN 2019

  Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

   Rhif Elusen 515902

Share