Shelter Cymru: GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI (GORLLEWIN CYMRU)

Shelter Cymru: GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI (GORLLEWIN CYMRU)

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi eisiau helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI (GORLLEWIN CYMRU)

ABERYSTWYTH, HWLFFORDD NEU LLANELLI

RHIF Y SWYDD:  SC481

27.5 awr yr wythnos

£24,000 y flwyddyn (pro rata)

Gan weithio fel Gweithiwr Achos Cyfraith Tai, byddwch chi’n rhan o dîm sy’n darparu Gwasanaeth Cyngor Tai Cenedlaethol trwy gymysgedd o wasanaethau mewn canolfannau, llysoedd a chymorthfeydd.

Wedi’ch lleoli yn ein swyddfa yn Aberystwyth, Hwlffordd neu Llanelli  byddwch yn darparu cyngor yn ôl yr angen ar draws Rhanbarth Gorllewin Cymru.

 

 

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 10am  5 Ebrill 2019

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen Cofrestredig: 515902

Share