Cydgysylltwr Byw Shelter Cymru

Cydgysylltwr Byw Shelter Cymru

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi eisiau helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

CYDGYSYLLTWR BYW SHELTER CYMRU
SWYDDFA ABERTAWE
RHIF Y SWYDD: SC493
35 awr yr wythnos
£28,800 per annum

Bydd deiliad y swydd yn rheoli, datblygu a darparu gwasanaeth ‘Shelter Cymru Byw’ sef gwasanaeth ffôn, e-bost a gwe cenedlaethol sy’n rhoi cyngor ar dai i bobl sydd ag anghenion tai.

Bydd y rôl hon yn cefnogi cynghorwyr iechyd newydd a phrofiadol, sy’n gweithio’n wirfoddol ac yn cael eu talu, yn eu gwaith achos yn ogystal ag wrth ddarparu cyngor yn uniongyrchol, a byddwch yn gyfrifol am gyllideb y gwasanaeth ac am systemau sicrhau ansawdd.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 10AM 5 AUGUST 2019
DYDDIAD CYFWELIAD: 20/21 AWST 2019

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen: 515902

Share