Shelter Cymru- Rhaglen Hyfforddiant Newydd

Shelter Cymru- Rhaglen Hyfforddiant Newydd

Rydym yn falch i gyhoeddi rhaglen hyfforddiant newydd Sgelter Cymru!

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddi ar draws Cymru a fydd yn rhoi gwybodaeth o’r newydd ym maes polisi ac ymarfer i fynychwyr, neu gyfle i fireinio gwwybodaeth a sgiliau cyfredol. Rydym yn enwog am amsawdd ac amrywiaeth ein hyfforddiant a mae gan ein hyfforddwyr gyfoedd o wybodaeth ymarferol a phrofiad yn eu maes.

Edrychwch ar y cyrsiau a nodir isod a chliciwch ar y ddolen ganlynol ar ein gwefan am fwy o wybodaeth.

 

Datrysiadau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol: Y Gyfraith ac Ymarfer: 28 Mehefin, De Cymru.
Cyfraith Digartrefedd yng Nghymru – cyflwyniad hanfodol: De Cymru 25 Gorffenaf: Gogledd Cymru, 3 Hydref;
Penderfyniadau digartrefedd – heriau effeithiol, De Cymru 15 Awst:  Gogledd Cymru, 4 HydrefIechyd Meddwl a Digartrefedd: De Cymru, 5 Medi

Aflonyddu a Dadgartrefu Anghyfreithlon, De Cymru, 12 Medi
Carcharorion – Digartrefedd a Thai : Gogledd Cymru, 5 Tachwedd: De Cymru: i Gadarnahu
Share