Shelter Cymru: Cydlynydd Prosiect

Shelter Cymru: Cydlynydd Prosiect

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os hoffech chi helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

 

CYDGYSYLLTYDD ARBENIGOL GWASANAETH BUDD-DALIADAU LLES A CHYNGOR ARIANNOL (SWBFAS)

SWYDDFA LLANELLI

RHIF Y SWYDD: SC476

28 awr yr wythnos

£25,873 y flwyddyn (pro rata)

 

Nod SWBFAS yw lleddfu’r effaith y bydd Diwygiadau Lles yn ei chael ar breswylwyr Sir Gaerfyrddin. Bydd deilydd y swydd yn goruchwylio gwaith y tîm SWBFAS gan ddarparu cymorth gweithredol a rheoli llinell i aelodau staff sy’n gweithio ar y prosiect, yn ogystal â darparu cyngor arbenigol ar fudd-daliadau lles.

 

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:  HANNER DYDD 12 CHWEFROR 2019

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen: 515902

Share