Shelter Cymru – Swyddog Ymgyrchoedd Cyhoeddus

Shelter Cymru – Swyddog Ymgyrchoedd Cyhoeddus

Elusen pobl a chatrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rydym ni’n chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi’n angerddol dros roi terfyn ar ddigartrefedd, hoffem glywed gennych.

SWYDDOG YMGYRCHOEDD CYHOEDDUS
SWYDDFA ABERTAWE / CAERDYDD
Rhif y Swydd: SC412
35 awr yr wythnos
£22,845 y flwyddyn

Bydd deiliad y swydd yn rhan o dîm sydd ar flaen y gad wrth ymgyrchu dros ddigartrefedd a thai yng Nghymru. Rydym yn chwilio am rywun creadigol, dawnus ac angerddol i helpu i gynnal ein hymgyrchoedd a fydd yn gwella bywydau pobl.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

Dyddiad Cau: 4 Rhagfyr 2017
Dyddiad Cyfweliad: 14 Rhagfyr 2017

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen 515902

Share