Shelter Cymru – Cyfreithiwr / Wraig Caerdydd

Shelter Cymru – Cyfreithiwr / Wraig Caerdydd

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau  lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rydym ni’n chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi am helpu i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru, hoffem glywed gennych.

CYFREITHIWR / WRAIG

SWYDDFA CAERDYDD

RHIF SWYDD: SC444

35 awr yr wythnos

£28,000 – £31,000 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad)

Yr ydym yn chwilio am gyfreithiwr/ / wraig  a fydd yn gweithio fel rhan o dîm cyfreithiol Shelter Cymru.  Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau cyfreithiol a fydd yn cynnwys ymgyfreitha a gwaith ymgynghori.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser  ynghyd â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

Dyddiad Cau:  12 noon 20 Medi 2018

Dyddiad Cyfweld: 1 Hydref 2018

 Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen 515902

Share