Shelter Cymru  Swyddi gwag

Shelter Cymru Swyddi gwag

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os hoffech helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

  • Cynghorwyr Tai I Bobl Sy’n Cysgu Allan
  • Swyddog llwybrau cadarnhaol pobl ifanc (Shelter Cymru byw)
  • Datblygwr Gwefannau (Cyngor Ar-Lein)
  • Golygydd Cynorthwyol Cyngor Ar-Lein

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen: 515902

Share