Shelter cymru: Swyddi Gwag

Shelter cymru: Swyddi Gwag

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.

Cynghorydd Tai Allgymorth Ar Y Stryd (Caerdydd) 17.5 awr yr wythnos

Gweithiwr achos cyfraith tai (Caerdydd, y fro a’r cymoedd) 35 awr yr wythnos

Gweithiwr achos cyfraith tai (De Ddwyrain Cymru)  35 awr yr wythnos

Gweithiwr achos cyfraith tai (De Ddwyrain Cymru)   24.5 awr yr wythnos

Share