Diwrnodau Agored Hospis Skanda Vale yn dechrau Ionawr 28ain, 2016

Byddwch chi yr un a all newid eich cymuned

Diwrnodau Agored Hospis Skanda Vale yn dechrau Ionawr 28ain, 2016

Mae yna lawer o resymau pam bod pobl eisiau gwirfoddoli gyda ni; mae hyn am fod yna  rai sydd  wedi cael y profiad uniongyrchol o ofalu am rywun agos, eraill eisiau adeiladu bywyd cymdeithasol neu rwydwaith, tra bod eraill  yn teimlo`n ysbrydoledig i roi rhywbeth gwerthfawr yn ôl i`r gymuned. Rydym yn cynnig llawer o wahanol ddyletswyddau o fewn yr hosbis; rhai gyda chyfleoedd mwy heriol na`r lleill, ond yr hyn sydd ganddynt yn gyffredin yw’r cyfle i wasanaethu a chefnogi’r rhai sydd mewn angen. Dyma restr o`r gwaith gwirfoddoli sydd ar gael ar hyn o bryd;

  • Therapi creadigol
  • Arlwyo
  • Aromatherapi, adweitheg a  therapy  tyluno
  • Gofalu am gleifion a`u teuluoedd
  • Cynghori a .phrofedigaeth
  • Garddio a chynnal a chadw
  • Adwerthu – ar lein yn ogystal ag yn y siop yn Llandysul
  • Gofal iechyd a  gweinyddwr codi arian

Diwrnodau Agored Hospis Skanda Vale yn dechrau Ionawr 28ain, 2016

Am fwy o manylion, ewch i:  http://www.skandavalehospice.org/volunteer/  neu ffoniwch ni ar: 01559 371222

Share