Diwrnod Mawr y Cyngor 18.06.19

Diwrnod Mawr y Cyngor 18.06.19

18.06.19 10am-4:30pm

Neuadd Ddinesig San Pedr, 1 Maes Nott, Caerfyrddin. SA31 1PG

Cael cyngor am ddim i’ch elusen neu’ch grŵp.

Nid yw cyngor arbenigol bob amser yn hawdd dod o hyd iddo pan fydd adnoddau’n cael eu hymestyn, a gall hyn fod yn broblem arbennig i elusennau bach.

Bydd Diwrnod Cynghori Mawr 2019 yn caniatáu i elusennau a grwpiau cymunedol bach lleol (sydd â throsiant hyd at £1 miliwn) gael gafael ar gyngor arbenigol 1:1 am ddim ar amrywiaeth o bynciau.

Ffoniwch i drefnu apwyntiad 50 munud: 01267 245 555

5 slot ar gael i bob ymgynghorydd:

  • Codi arian – pob agwedd, o Ddigidol i Gymynroddion…
  • Marchnata a digidol
  • Cynllunio Busnes a Strategaeth
  • Cyllid
  • Adnoddau Dynol
  • Llywodraethu
  • Polisi
  • Cyngor cyfreithiol
  • Cymorth TG, technoleg a meddalwedd
  • A llawer mwy …

Poster 

Ffoniwch ni er mwyn bwcio eich lle: 01267 245 555 neu ebost admin@cavs.org.uk

Share