Busnes Cymdeithasol Cymru -Prosiect ‘Dechrau Newydd’

Busnes Cymdeithasol Cymru -Prosiect ‘Dechrau Newydd’

Oes gennych chi syniad am fusnes newydd? Ydych chi am newid bywydau a chael effaith gadarnhaol ar eich cymuned? Yna galwch heibio i lansiad ein prosiect cymorth busnes newydd cyffrous a gweld sut gall ein tîm cyfeillgar o arbenigwyr helpu i wireddu’ch breuddwydion.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn falch o gyhoeddi lansiad ei brosiect ‘Dechrau Newydd’ sy’n ceisio cefnogi entrepreneuriaid yng Nghymru i ddechrau mentrau cymdeithasol newydd.

Diolch i gyllid hael, gall y prosiect ‘dechrau newydd’ gynnig cymorth a chyngor busnes i fentrau cymdeithasol newydd, gan eu helpu i greu’r sylfeini cryf sydd eu hangen i feithrin busnes llewyrchus a chynaliadwy.

Galwch heibio ein digwyddiad lansio i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn a gynigir, rhwydweithio, cyfarfod y tîm a gofyn iddynt yn bersonol am y cymorth sydd ei angen arnoch chi. Darperir cinio a bydd yn gyfle gwych i gyfarfod entrepreneuriaid eraill yn eich ardal.

11.30 – Cofrestru, te a choffi

12.00 – Areithiau croeso a chyflwyniad

13.00 – Cinio a rhwydweithio

13.45 – Cyfarfod y tîm – cyfle i gael sgwrs un-i-un am eich busnes

14.30 – Diwedd

Archebwch eich tocyn am ddim nawr a manteisiwch ar y cyfle i ddechrau eich taith menter gymdeithasol.

Tuesday 19th November – Merthyr – Book now

Tuesday 26th November – Caernarfon – Book now

Thursday 28th November – Carmarthen – Book now

Share