Social Farms & Gardens – Rheolwr Cymru & Gweinyddwr Cymru

Social Farms & Gardens – Rheolwr Cymru & Gweinyddwr Cymru

Rheolwr Cymru

Ar ôl i Reolwr Cymru yng Nghaerdydd adael ei swydd, rydym wedi manteisio ar y cyfle i ddiwygio ein strwythur staff i adlewyrchu cymhlethdod ein gwaith ledled Cymru. Felly, rydym yn awyddus i benodi Rheolwr Cymru am ddau ddiwrnod sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, i gyd-fynd â Rheolwr Cymru sydd wedi’i leoli yn y Drenewydd, a fydd hefyd yn gweithio am ddau ddiwrnod, ac sydd eisoes wedi cael ei benodi.

Bydd Rheolwr Cymru (Caerdydd) yn canolbwyntio ar adrodd i’n cyllidwyr, rheoli’r gyllideb, darparu arweinyddiaeth i’r tîm staff yn ne Cymru. Ar y cyd â Rheolwr Cymru (y Drenewydd), bydd yn cadw golwg ar ein gwaith ledled Cymru a gweithredu ar lefel strategol/polisi i ysbrydoli a chynnwys pobl eraill yn ein gwaith, gan gynnwys y llywodraeth, cyllidwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau eraill.

Bydd deiliad y swydd yn gweithredu fel rhan o dîm rheoli Social Farms and Gardens ledled y DU, gan weithio’n uniongyrchol â’r Cyfarwyddwr a’r Rheolwr Gweithrediadau.  

Rhannwch yr wybodaeth hon â’ch rhwydweithiau.

Gellir dod o hyd i geisiadau drwy ein gwefan http://www.farmgarden.org.uk/cy/swyddi/rheolwr-cymru-caerdydd lle mae’r disgrifiad swydd llawn a ffurflen gais

Gweinyddwr Cymru

Rydym yn awyddus i recriwtio Gweinyddwr Cymru positif, hynod drefnus a rhagweithiol i weithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Disgwylir i Weinyddwr Cymru gydweithio’n agos â Rheolwr a thîm Cymru, gan chwarae rôl allweddol yn sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg yn esmwyth.

Rydym ni’n agored i benodi’r rôl fel swydd a rennir rhwng Caerdydd a’r Drenewydd, gyda’r ddau aelod o staff yn gweithio hyd at 2.5 diwrnod yr wythnos. Os na chanfu unrhyw ymgeiswyr addas i rannu’r swydd, byddwn yn penodi Gweinyddwr Cymru amser llawn yn swyddfa Caerdydd. Os hoffech drafod eich addasrwydd ar gyfer y rôl, ffoniwch 029 2022 5942 neu anfonwch neges e-bost at abby@farmgarden.org.uk

Share