Cynhadledd Cyfraith & Llywodraethiant Trydydd Sector De Cymru

Cynhadledd Cyfraith & Llywodraethiant Trydydd Sector De Cymru

Mae CGSau CAVS (Caerfyrddin), NPTCVS (Castell NeddPort Talbot), BAVO (Pen-y-bontarOgwr) a SCVS (Abertawe) yn ymfalchio o gael gweithio gyda Bevan & Buckland a Chyfreithwyr JCP i ddod ag ail Gynhadledd flynyddol Cyfraith a Llywodraethiant Trydydd Sector De Cymru i chi, eleni o Stadiwm Liberty, Abertawe

Mae’r digwyddiad yn cynnig diweddariad o’r materion allweddol sydd angen i’r Trydydd Sector fod yn ymwybodol ohonynt .

Mae’n ddigwyddiad sy’n rhoi cyfle i’r sector gael clywed wrth arbenigwyr profiadol yn y diwydiant a chael holi arbennigwyr ar bynciau penodol.

Edrychwn ymlaen at gael eich croesawu i ddiwrnod dymunol ac addysgiadol iawn

Download brochure and booking form

Share