WEDI’I OHIRIO Sbotolau ar yr Ymddiriedolwyr: Cynhadledd Trydydd Sector Gorllewin Cymru 31.03.20

WEDI’I OHIRIO Sbotolau ar yr Ymddiriedolwyr: Cynhadledd Trydydd Sector Gorllewin Cymru 31.03.20

WEDI’I OHIRIO

Canolfan Hermon. Hermon, SA36 0DT

31/03/2020 10am-3pm

Am Ddim!

I sicrhau lle cofrestrwch ar: https://wwconf2020.eventbrite.co.uk

Sbotolau ar yr Ymddiriedolwyr: Cynhadledd Trydydd Sector Gorllewin Cymru

Mae’r trydedd gynhadledd Trydydd Sector Gorllewin Cymru yn cael ei threfnu ar y cyd gan CAVO, CAVS a PAVS. Mae’r sector gwirfoddol a chymunedol wedi wynebu cyfnod gwleidyddol ac economaidd heriol dros y blynyddoedd diwethaf. Felly nawr mae’n bwysicach nag erioed bod gan Ymddiriedolwyr y sgiliau, y wybodaeth a’r gwydnwch i ddarparu llywodraethu da.

Thema’r gynhadledd eleni felly yw ‘ Sbotolau ar yr Ymddiriedolwyr ‘,  sy’n rhoi cyfle i gael y diweddaraf am faterion allweddol, datblygiadau a chyfleoedd i’r sector.

Bydd cyflwyniadau ar y canlynol:

  • Cyflogi yn y sector
  • Pwyllgorau – Recriwtio & Amrywiaeth
  • Diogelu o fewn y sector
  • Diweddariad rhanbarthol-CAVS, CAVO & PAVS
  • Sesiwn Holi a Ateb y panel

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim  a bydd lluniaeth a chinio ysgafn yn cael eu darparu, rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw anghenion dietegol penodol.

Mae’r lleoliad yn gwbl hygyrch, gyda digon o le i barcio.

Cefnogir y gynhadledd gan Bevan a Buckland & Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’ch CGS lleol:

CAVS-Jackie Dorrian- Jackie.Dorrian@cavs.org.uk

CAVO-Teleri Davies- Teleri.Davies@cavo.org.uk

PAVS-Vanessa John- Vanessa.John@pavs.org.uk

Download Poster

Share