Cadwch mewn cysylltiad ag aelodau’r teulu yn yr ysbyty

Cadwch mewn cysylltiad ag aelodau’r teulu yn yr ysbyty

Cadw mewn cysylltiad – cefnogaeth ar gael i gleifion a’u teuluoedd a’u ffrindiau

Rydym yn gwybod ei bod yn bwysig ichi gadw mewn cysylltiad â ffrindiau neu aelodau o’r teulu yn yr ysbyty. Mae’r Tîm Cymorth i Gleifion Hywel Dda yn helpu i gadw cysylltiad rhwng cleifion a’r teulu mewn sawl ffordd:

  • Anfon neges at anwyliaid
  • Eiddo ac anrhegion
  • Ymweld o bell

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am sut y gallwch chi gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau yn yr ysbyty. [: cy]

Share