Cynllun Strategol Cydraddoldeb – arolwg rhanbartho

Cynllun Strategol Cydraddoldeb – arolwg rhanbartho

Mae hwn yn arolwg rhanbarthol gan bartneriaid y sector cyhoeddus i geisio barn gan drigolion ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

  • Y cyfnod ymgynghori: 03/05/2019 – 14/06/2019

Fel rhan o’r arolwg rydym yn gofyn i bobl leisio barn ar y profiadau maent yn eu cael – a phrofiadau pobl eraill –wrth ddefnyddio amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus, o iechyd i dai.

Bydd y sylwadau yn dylanwadu ar waith ar gydraddoldeb a sut mae pobl gyda nodweddion gwarchodedig yn cael eu heffeithio a’u trin wrth geisio defnyddio gwasanaethau a ddarperir gan y sector.

Buasem yn gwerthfawrogi petai modd i chi lenwi’r holiadur a chylchredeg y ddolen ymhlith eich rhwydweithiau.

Os oes unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu –

http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/cynllun-cydraddoldeb-strategol/

Share