Digwyddiadau ymgysylltu prosiect ymchwil: Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Digwyddiadau ymgysylltu prosiect ymchwil: Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Diverse cymru yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad ymgysylltu fel rhan o’n prosiect ymchwil cryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru.

Digwyddiadau ar gyfer pobl amrywiol yng Nghymru yw’r rhain. Maen nhw’n ymdrin â sut rydych chi’n profi anghydraddoldeb a’ch hawliau. Rydym hefyd yn croesawu grwpiau cymunedol a mudiadau trydydd sector sy’n cynrychioli pobl amrywiol yng Nghymru.

Dyddiadau digwyddiadau ymgysylltu newydd:

Mwy o wybodaeth: https://www.diversecymru.org.uk/cy/digwyddiadau-ymgysylltu-prosiect-ymchwil-cryfhau-a-hyrwyddo-cydraddoldeb-a-hawliau-dynol-yng-nghymru/

Share