Gweithiwr Cymorth @ Hafan cymru

Gweithiwr Cymorth @ Hafan cymru

GWEITHIWR CYMORTH

Sir Gaerfyrddin (Caerfyrddin)

37 awr yr wythnos

Menywod yn Unig – Heithrio dan Ddef Cydraddoldeb 2010

CYF:  76 SWC

Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion,  eu phlant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn gweithio’n bennaf gyda rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig, gan eu helpu i adfer eu hannibyniaeth.

GWEITHIWR CYMORTH x 2

Sir Benfro (Hwlffordd)

37 awr yr wythnos

Tymor penodol tan 31.3.18

CYF:  77 SWP

 

GWEITHIWR CYMORTH

Blaenau Gwent (Glyn Ebwy)

37 awr yr wythnos

Tymor penodol tan 31.3.18

Menywod yn Unig – Heithrio dan Ddef Cydraddoldeb 2010.

Cymraeg hanfodol: Nac ydy

CYF: 78 BGSW

 

£17,200 y flwyddyn £17,721 ar ôl gorffen cyfnod prawf  llwyddiannus

Dyddiad cau  Canol dydd 04.09.2017

Cyfweliadau 18 or 19.9.17
Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

Sy’n ofynnol are gyfer y swydd: Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch & rhestr ar gyfer gweithlu plant & oedolion

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i: www.hafancymru.co.uk

Share