Arolwg: Grymuso Cymunedau yng nghyswllt BREXIT

Arolwg: Grymuso Cymunedau yng nghyswllt BREXIT

GRYMUSO CYMUNEDAU YNG NGHYSWLLT BREXIT

Rydym yn cynnal yr ymchwil ar ran WCVA, gyda’r nod cyffredinol o weld sut mae sefydliadau’r trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau anstatudol i gymunedau yng Nghymru yn debygol o gael eu heffeithio gan broses Brexit, a hefyd sut gallai’r sefydliadau hyn elwa fwyaf o gymorth i liniaru effeithiau tebygol Brexit.

Rhwng canol mis Mawrth a dechrau mis Mai, byddwn yn gofyn i sefydliadau’r trydydd sector i gyfrannu i’r ymchwil drwy gyfweliadau, paneli tystiolaeth, gweithdai ac arolwg ar-lein. Rydym i fod i gyflwyno’r adroddiad i WCVA ddiwedd mis Mehefin.

Bydd Resources for Change yn defnyddio eich data personol (enw, cyfeiriad e-bost ac ati) ar gyfer contract yr ymchwil “Grymuso Cymunedau yng nghyswllt Brexit” yn unig.  Bydd y manylion yn cael eu cadw’n ddiogel y tu ôl i gyfrinair yn ein system am gyfnod y contract, a byddant yn cael eu dileu’n barhaol o’n system ar ddiwedd y contract. Disgwylir mai Gorffennaf 2019 fydd hynny.

I gwblhau’r arolwg yn y GYMRAEG rhowch clic yma

https://www.surveymonkey.co.uk/r/Grymuso_Cymunedau_yng_nghyswllt_Brexit

Diolch

Cerys Thomas

cerys@r4c.org.uk

Share