Arolwg ar Awdioleg

Arolwg ar Awdioleg

Mae CICHD* yn cynnal arolwg ar Awdioleg

Mae awdioleg yn wasanaeth sydd ar gael o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda lle mae’n ymddangos bod amseroedd aros am asesiadau, ail-brofion a ffitiadau cymorth clyw yn destun pryder.
Mae angen i ni weld sut brofiad cei pobl wrth ddefnyddio gwasanaethau awdioleg yn Hywel Dda, fel y gallwn ddeall pa feysydd awdioleg sy’n gweithio’n dda ac sy’n ymateb i anghenion pobl yn ogystal â nodi pethau nad ydyn nhw’n gweithio cystal ag sy’n cael effaith negyddol ar gleifion a’u teuluoedd.
Os ydych chi wedi cael eich gweld neu’n aros i gael eich gweld gan y gwasanaeth awdioleg yn Hywel Dda ac yn hapus i gwblhau arolwg ar-lein gwelwch y ddolen

https://tas.survey-me.com/take-a-survey/ik41r

*Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda (CICHD) yn cynrychioli’n annibynnol a heb ragfarn fuddiannau cleifion a’r cyhoedd yn y ffordd y mae gwasanaethau’r GIG yn cael eu cynllunio a’u darparu ar draws siroedd Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.


Share