Holiadur: Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands

Holiadur: Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands

Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands

Diolch i bawb a ddaeth i Ddigwyddiad Gwybodaeth y Trydydd Sector ar 7 Hydref 2019. Rydym yn gobeithio bod y cyflwyniad wedi bod o fudd i chi.

Fel yr amlinellwyd yn ystod y sesiwn, mae cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands yn cynnal ymarfer ymgynghori ar y cyd. Mae hyn yn cynnwys arolwg byr i’r trydydd sector i ddeall os hoffai eich sefydliad gysylltu â’r Pentref a / neu Canolfan Cross Hands, a sut yr hoffai wneud hynny. Er enghraifft, a oes unrhyw weithgareddau trydydd sector y gellid eu cynnwys, ac, os felly, beth fyddai eich gofynion o ran gofod ac amserlennu.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi’r holiadur amgaeedig erbyn dydd Gwener 22 Tachwedd. Bydd y wybodaeth a gesglir yn llywio’r prosesau cynllunio busnes/gwasanaeth ar gyfer y ddau brosiect.

https://carmarthenshire.researchfeedback.net/wh/s.asp?k=157175512353

Cofiwch gysylltu os oes angen cymorth neu ragor o wybodaeth arnoch.

Share