Arolwg: Gwirfoddoli o fewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Arolwg: Gwirfoddoli o fewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Mae’r arolwg hwn yn rhan o raglen waith a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu fframwaith ar gyfer gwirfoddoli o fewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Os yw eich mudiad yn gysylltiedig â’r gwaith o gynllunio, rheoli neu recriwtio gwirfoddolwyr er mwyn cefnogi’r gwaith o gyflenwi iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, byddem yn gwerthfawrogi eich amser i ymateb i’r arolwg hwn erbyn 28 Chwefror 2021.

Arolwg

Rydyn ni’n dosbarthu’r arolwg er mwyn ceisio pennu natur a chwmpas gwirfoddoli o ran iechyd a gofal cymdeithasol ac yn nodi cyfleoedd strategol i ddatblygu ac ennyn effaith.

Bydd data’r arolwg yn cael ei gasglu a’i ddadansoddi gan Richard Newton Consulting ar ran y prosiect. Ni fydd data personol yn cael ei rannu â thrydydd partïon.

Byddem yn ddiolchgar pe baech chi’n gallu hyrwyddo hwn yn eich amgylchedd eich hun a’i ddosbarthu mor eang â phosibl, gan hefyd bwysleisio ei bwysigrwydd. Dyma’r dolenni:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/MRJ63P5 Cymraeg

https://www.surveymonkey.co.uk/r/MRGZCNL  Saesneg

Mae’r arolwg yn cynnwys gwybodaeth am sut i gadw lle ar y grwpiau ffocws.

Grwpiau ffocws

Mae’r rhain yn sgyrsiau grŵp ar-lein – sy’n digwydd yn y saith ardal – a fydd yn galluogi’r rheini sy’n bresennol i rannu eu profiadau a’u safbwyntiau ar sut mae gwirfoddoli’n cyfrannu at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar hyn o bryd a sut gellid datblygu hyn mewn ffyrdd amrywiol.

A allwch chi nodi pwy ddylai gymryd rhan yn eich tyb chi – gallai hyn gynnwys comisiynwyr, cynllunwyr, rheolwyr, trefnwyr, gwirfoddolwyr – a rhoi gwybod iddynt, neu fel allwn ni anfon gwahoddiad personol atynt.

26 Chwefror .200pm – Gorllewin Cymru – Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion

Share