Arolygon ar gyfer Elusennau a Chyllidwyr

Arolygon ar gyfer Elusennau a Chyllidwyr

Byddai CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) yn gwerthfawrogi eich help, os gwelwch yn dda. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi rhoi cyllid i CGGC ar gyfer prosiect 15 mis i godi ymwybyddiaeth o’r marc safon Elusen Ddibynadwy (PQASSO yn flaenorol) ac i ysgogi trafodaethau ynghylch sicrwydd ansawdd yng Nghymru.

P’un a ydych chi wedi clywed am y marc safon Elusen Ddibynadwy ai peidio, byddem yn gwerthfawrogi eich barn am sicrwydd ansawdd yn y sector elusennol. Allech chi roi tua 7 munud erbyn 7 Chwefror i lenwi arolwg yn eich dewis iaith drwy ddilyn un o’r dolenni isod:

Arolwg ar gyfer Elusennau

Cymraeg https://www.surveymonkey.co.uk/r/Trusted_Charity-Charity_Survey_cy

Saesneg https://www.surveymonkey.co.uk/r/Trusted_Charity-Charity_Survey_en

Arolwg ar gyfer Cyllidwyr

Cymraeg https://www.surveymonkey.co.uk/r/Trusted_Charity-Funders_cy

Saesneg https://www.surveymonkey.co.uk/r/Trusted_Charity-Funders_en

Bydd 20 Degrees, cwmni ymchwil annibynnol, yn dadansoddi ymatebion i’r arolwg, ac ni fydd CGGC ond yn cael gweld data dienw a chyfanredol

Byddwn yn rhannu canfyddiadau’r ymchwil ar wefan CGGC maes o law. Os hoffech danysgrifio i gylchlythyr CGGC i gael gwybod pryd y bydd hyn yn digwydd, anfonwch e-bost at ktsioni@wcva.cymru.

Diolch am eich help

Share