Fferm Gymunedol Abertawe: Swyddog Cyllid ac Adnoddau

Fferm Gymunedol Abertawe: Swyddog Cyllid ac Adnoddau

Wyt ti’n broffesiynol gyda sgiliau ariannol, sy moyn helpu rheoli elusen fach leol a gwneud gwahaniaeth i’r gymuned leol? Os wyt, mae’n bosib bod gennym y swydd berffaith i chi.

Mae Fferm Gymunedol Abertawe yn creu cyfleoedd i wirfoddoli, dysgu a chwarae ac sy’n gwella lles plant, pobl ifanc ac oedolion difreintiedig. Rydyn ni’n recriwtio ar gyfer y swydd barhaol ganlynol:

Swyddog Cyllid ac Adnoddau

Tâl:  £14,054 y flwyddyn (yn gyfartal â £23,111 llawn amser)

Oriau: 22.5 awr yr wythnos

Oriau hyblyg ar gael ar gyfer y post yma. Wedi ei lleoli ar Fferm Gymunedol Abertawe SA5 4BA.

Mae’r swydd allweddol hon yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Hyfforddiant a Gwirfoddoli a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i reoli a datblygu’r elusen, gan gynnwys rheoli ariannol, gweinyddiaeth, goruchwylio a chefnogi codi arian a chynnal systemau swyddfa. allweddol

Dyddiad Cau: Dydd Llun 18 Mawrth 2019 11.59pm

Cyfweliadau: Dydd Mawrth 26 Mawrth 2019 .

Mae’r pecyn swydd ar ein gwefan

www.swanseacommunityfarm.org.uk/news

Share