(Hyfforddiant) Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

(Hyfforddiant) Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

Mae oedraniaeth yn sail i nifer o’r problemau mae pobl hŷn yn eu hwynebu ar hyn o bryd, ac mae’n arwain at stereoteipiau negyddol, at bobl hŷn yn cael eu trin yn annheg, ac at beidio â pharchu a chynnal eu hawliau.

Gall oedraniaeth hefyd olygu y gwahaniaethir yn erbyn pobl hŷn pan fyddant yn ceisio defnyddio’r gwasanaethau, y cyfleusterau a’r cyfleoedd y mae eu hangen arnynt i’w helpu i heneiddio’n dda.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi datblygu sesiwn hyfforddi i bobl hŷn a’r rhai sydd yn gweithio â nhw i’w helpu i adnabod oedraniaeth a’r ffyrdd i’w herio.

Bydd sesiynau’n cael eu cynnal ledled Cymru, gyda phob sesiwn hyfforddi yn para am oddeutu 3 awr.  Mae sesiynau ar gael yn Gymraeg neu yn Saesneg.

23 Mawrth 2020
9.30yb-12.30yp Swyddfa CAVS, Caerfyrddin Cymraeg
1.30-4.30yp Swyddfa CAVS, Caerfyrddin Saesneg

Os hoffech archebu lle yn un o’r sesiynau, cliciwch yma neu dychwelwch y ffurflen archebu sydd ynghlwm.

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi datblygu taflen wybodaeth newydd – Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth – sy’n cynnwys ystod eang o wybodaeth am sut i adnabod a herio oedraniaeth a rhagfarn ar sail oedran. Os hoffech chi gael copïau o’r daflen, yna gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd, CF10 5FL

Visit our Facebook page: https://bit.ly/2lX6QLq

 www.olderpeoplewales.com

Dilynwch ni ar Twitter @comisiwnphcymru

Share