Diolch i wirfoddolwyr

Diolch i wirfoddolwyr

Hoffai CAVS ddiolch i bobl anhygoel y Sir am ymateb i’n galwad i weithredu.

Ers Mawrth 23ain 2020 – mae tua 900 o wirfoddolwyr parod wedi cofrestru ar carmarthenshire.volunteering-wales.net (Ebrill 21ain)

Dyma ein llwybr ffurfiol i wirfoddoli felly cofiwch fod sefydliadau yn addasu eu rolau i adlewyrchu’r argyfwng presennol.

Enghreifftiau o gyfleoedd Covid:

  • Ysbytai Maes (Cyngor Sir Gâr)
  • Gwirfoddoli gyda’r GIG
  • Cyfeillwyr a Chydlynwyr Ffôn
  • Leonard Cheshire (Ty Cwm)

Mae CAVS yn falch o gynrychioli’r trydydd sector ac rydym yma i gefnogi’r holl wirfoddoli ffurfiol a chefnogaeth leol anffurfiol.

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i roi’r wybodaeth, y cyngor a’r arweiniad diweddaraf i chi.

  • Diolch am gefnogi’ch cymdogion.
  • Diolch am gefnogi’ch sir.
  • Diolch am fod yn achubiaeth amhrisiadwy.
  • Diolch am helpu i’n cadw ni’n ddiogel.

Pob dymuniad da wrth bawb yn CAVS

Share