Pobl Hŷn yn y Gweithle – Adolygiad Canol Gyrfa

Pobl Hŷn yn y Gweithle – Adolygiad Canol Gyrfa

Mae Gweminarau Adolygiad Canol Gyrfa Busnes yn y Gymuned yn cynnig cyfle i chi fyfyrio a phwyso a mesur ble rydych chi nawr a ble hoffech chi fod. Maen nhw’n darparu trosolwg i’ch sbarduno i feddwl am eich gyrfa, eich iechyd, eich llesiant, eich sefyllfa ariannol a chydbwysedd bywyd a gwaith a pha ddewisiadau gwybodus y gallech ddewis eu gwneud er mwyn mwynhau’r bywyd yr hoffech ei gael pan fyddwch yn hŷn. Mae’r gweminarau’n rhan o raglen Pobl Hŷn yn y Gweithle, sydd wedi’i chyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae’n rhaid i chi fod yn 50 oed ac yn hŷn a naill ai mewn cyflogaeth neu’n chwilio’n rhagweithiol am gyflogaeth i gymryd rhan. Rydym yn eich annog i gofrestru am UN DYDDIAD ym maes Gyrfaoedd, Iechyd a Llesiant ac UN DYDDIAD ym maes Cyllid i gael y trosolwg a’r wybodaeth i gyd, ond nid yw hynny’n hanfodol.

Gallwch gofrestru ar gyfer un o’n gweminarau adolygiad canol gyrfa nesaf fel a ganlyn:

Gweminarau Adolygiad Canol Gyrfa yn trafod Gyrfaoedd, Iechyd a Llesiant*

Gweminarau Adolygiad Canol Gyrfa yn trafod Cyllid*

Unwaith i chi gofrestru ar gyfer y gweminarau, cewch e-bost gyda dolenni i gwblhau rhag-arolwg a ffurflen gydraddoldebau. Dylech gymryd ychydig funudau i gwblhau’r ddwy ffurflen yma am eu bod yn ofyniad gan ein cyllidwr ar gyfer unrhyw un sy’n mynychu’r gweminarau.

*Noder Mai Drwy Gyfrwng Y Saesneg Y Cynhelir Pob Un O’r Gweminarau.

Share