Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr Rhaglen Ar-lein

Mae’r Cinio Mawr yn syniad syml.  Mae am ddod a phobl at ei gilydd ledled Cymru am ychydig oriau i rannu bwyd blasus, i gael hwyl ac i ddod i adnabod ein gilydd ychydig yn well.

Y Cinio Mawr yw dathliad mwyaf y DU i gymdogion ac mae’n digwydd bob blwyddyn ar benwythnos cyntaf mis Mehefin; eleni mae hynny’n golygu 6-7 Mehefin 2020. Fel arfer mae’n digwydd mewn strydoedd, gerddi, canolfannau cymunedol, eglwysi, parciau a lleoedd lleol eraill ond yn amlwg eleni mae’n mynd i fod ychydig yn wahanol! Nawr yn fwy nag erioed bwysig cysylltu â’n gilydd, ond yn 2020 rydyn ni’n hybu pobl i wneud hwn mewn ffordd saff ar-lein, ar y ffôn ac ar eich stepen ddrws.

Mae’n ffordd wych i bobl wneud ffrindiau newydd a teimlo’n rhan o gymuned. Ond y tu ôl i’r teisennau a’r byntin, mae’n cael effaith wirioneddol ar ein cymunedau. Mae tystiolaeth yn dangos bod dod â chymdogion ynghyd ar gyfer Cinio Mawr nid yn unig yn hwyl, ond mae hefyd yn clymu ysbryd cymunedol:

  • Cymerodd dros 200,000 o bobl yng Nghymru ran llynedd at tua 3500 o ddigwyddiadau.
  • Mae 9 o bob 10 o bobl a fynychodd Ginio Mawr yn dweud ei fod wedi cael effaith gadarnhaol ar eu cymuned
  • Mae 7 o bob 10 o bobl yn dweud ei fod yn teimlo’n fwy hyderus, ac yn fwy tebyg i ymuno a gweithgareddau cymunedol.
  • Cafodd dros 150,000 o gyfeillgarwch newydd ei greu mewn digwyddiadau Cinio Mawr yng Nghymru llynedd.
  • Dywed bron 150,000 o bobl yng Nghymru ei fod wedi eu helpu i deimlo’n llai unig.
  • Mae 484,000 o bobl yng Nghymru o’r farn y gallai’r Cinio Mawr leihau trosedd a gwneud cymdogaethau’n fwy diogel.
  • Codwyd dros £300,000 trwy’r Cinio Mawr y llynedd (aeth 66% ohono at achosion neu brosiectau lleol)

Syniad gan yr Eden Project yw Y Cinio Mawr a wnaiff yn bosibl gan y Loteri Genedlaethol. Mae Cymunedau Prosiect Eden yn gweithio’n rhanbarthol ledled y DU i gynorthwyo pobl gyffredin i wneud pethau anghyffredin, a gwneud newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau.

Share