Y Groes Goch Brydeinig – Swyddi gwag

Y Groes Goch Brydeinig – Swyddi gwag

Mae gennym ystod o gyfleoedd I ymwneud â phrosiect newydd cyffrous i gefnogi’r Adrannau Achosion Brys mewn ysbytai dros Gymru.  Byddwch yn cefnogi cleifion yn uniongyrchol yn yr Adran Achosion Brys sy’n lleoliad cyflym, sensitif a heriol.  Byddwch yn cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol i gleifion a gwneud tasgau anfeddygol i ryddhau staff meddygol er mwyn iddynt allu canolbwyntio ar eu rôl glinigol.

Y swyddi ar gael:

Arweinydd Tîm (35 awr yr wythnos)

Dirprwy Arweinydd Tîm (35 awr yr wythnos)

Gweithiwr Cefnogi’r Gwasanaeth (35 awr yr wythnos)

Gweithiwr Cefnogi’r Gwasanaeth (21 awr yr wythnos)

Gweithiwr Cefnogi’r Gwasanaeth (18 awr yr wythnos)

Gweithiwr Cefnogi’r Gwasanaeth Achlysurol (Cyflweni am dostrwydd ac ati)

Swyddi tymor penodol yw’r rhain tan 31ain o Fawrth 2019, yn y lle cyntaf.  Mae’n bosibl bydd swyddi tymor-hirach tu hwnt i hwnnw.

Share