Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru – Agenda

Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru – Agenda

Mae Agenda Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru “O Gynhwysiant i Gwydnwch” yn cael ei lansio heddiw. (18.03.21)

Mae’r Agenda yn amlygu pum maes yr hoffem iddynt gael eu blaenoriaethu yn ystod y pum mlynedd nesaf fel bod pawb yng Nghymru sydd angen ac eisiau cael mynediad at y rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol, ac elwa ohonynt, yn gallu gwneud hynny:

  1. Ymsefydlu cynhwysiant digidol ym mhob sector
  2. Prif ffrydio cynhwysiant digidol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
  3. Mynd i’r afael â thlodi data fel mater allweddol
  4. Blaenoriaethu sgiliau digidol yn yr economi ar ôl Covid
  5. Gosod isafswm safon byw digidol newydd

Mwy o wybodaeth: Cymunedau Digidol Cymru

Share