Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn

Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn

Parc yr Esgob Abergwili

Rydym yn elusen annibynnol, yn gweithio mewn cydweithrediad agos ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin i ddatblygu cyrchfan ymwelwyr gaiff ei gyrru gan y gymuned, sydd wedi ei hailfywiogi ac sy’n amrywiol ym Mharc yr Esgob.

PENWYTHNOS GALW I MEWN CYMUNEDOL

Dydd Sadwrn 4 pm. Agoriad Swyddogol drws yr Ardd Furiog, gan y Parchedig Joanna Penberthy, Esgob Tŷ Ddewi.

Rhaglen ar gyfer Dydd Sadwrn 11 Mawrth a Dydd Sul 12 Mawrth

 11am – 3.00 pm Dewch i weld ein cynlluniau ar gyfer y parc – cewch ddweud eich dweud. Amgueddfa Sir Gaerfyrddin.

11am Taith Dywys. Tua 1 awr; Argymhellir esgidiau cadarn. Cwrdd yn y maes parcio. Cŵn ar denynnau byr.

12 – 1pm. Tu ôl i’r llen yn yr amgueddfa. Dewch i gwrdd â’r tîm i gael gwybod am ein cynlluniau cyffrous i wella ein hamgueddfa a sut i ddod yn rhan o bethau. Lleoedd cyfyngedig felly cofrestrwch ar y dderbynfa wrth gyrraedd.

12.30 pm – 4.00 pm. Cyfrinachau cudd yr Ardd Furiog. Dewch i gwrdd â’r archeolegwyr! Rhowch gynnig ar drochi! Cŵn ar denynnau byr.

2-4 pm Gweithdy galw i mewn ar gyfer y teulu, addas ar gyfer bob oed. Dathlwch ddechrau’r gwanwyn gyda gweithgaredd crefft sydd wedi ei ysbrydoli gan fywyd gwyllt. Amgueddfa.

3 pm. Taith dywys. Tua 1 awr; argymhellir esgidiau cadarn. Cwrdd yn y maes parcio. Cŵn ar denynnau byr.

4.00 pm – 5.30 pm Lluniaeth ac Arddangosfa. Dewch i weld arddangosfa o waith celf gan Ysgol Gynradd Abergwili a Reolir yn Wirfoddol, gyda lluniau a delweddau hanesyddol. Neuadd yr Eglwys.

5.30 pm. Dyfodol y Parc. Beth mae’n ei olygu i chi a’r Teulu. Neuadd yr Eglwys, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb a lluniaeth.

Sylwer y gallai’r rhaglen newydd, gan ddibynnu ar y tywydd

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â michael@tywigateway.org.uk 01558 825992, neu 01570 422380. Ar gyfer digwyddiadau yn ymwneud â’r Amgueddfa cysylltwch â 01267 228696.

Share