Gwobrau Elusennau Cymru

Gwobrau Elusennau Cymru

Gwobrau newydd sbon yw Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnir gan CGGC

Maent yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad arbennig elusennau, grwpiau cymunedol, cwmnïau dielw a gwirfoddolwyr at Gymru. O gyfeillachwyr sy’n galw heibio i ymweld â’u cymydog oedrannus bob dydd Mawrth, i fudiadau sy’n ymgyrchu dros gydraddoldeb yn genedlaethol, mae’r Gwobrau’n amlygu ac yn hyrwyddo’r gwahaniaeth positif y gallwn ei wneud ym mywydau ein gilydd.

Felly os gwyddech am fudiad neu unigolyn sy’n haeddu cael ei ddathlu, ewch amdani ac enwebwch heddiw.

Share