Y Cynhadledd Llywodraethu Gorllewin Cymru Ebrill 26-30

Y Cynhadledd Llywodraethu Gorllewin Cymru Ebrill 26-30

Mae CAVO, PAVS a CAVS yn eich gwahodd i gyfres o weminarau amser cinio am ddim am Llywodraethu. Defnyddiwch y dolenni isod i gofrestru ar eventbrite ar gyfer pob gweminar.

Dyma’r amserlen:

CCB Rhithwir – Dydd Llun 26ain Ebrill 12.30 – 1.30yp

Bydd Mair Rigby o WCVA yn eich tywys trwy bwyntiau arfer da ar gyfer rhedeg CCB rhithwir. Cofrestrwch yma

Diogelu a DBS – Dydd Mawrth 27ain Ebrill 12.30 –  1.30yp

Bydd Suzanne Mollison a Carol Eland WCVA yn siarad am galluogi ymarfer diogel ac effeithiol yng nghyfnod o newid. Cofrestrwch yma

Recriwtio a Datblygu Ymddiriedolwyr – Dydd Mercher 28ain Ebrill 12.30 – 1.30yp 

Bydd Dr Elizabeth Muir Edwards, Ymddiriedolwr Cyngor ar Bopeth Sir Benfro a PAVS yn arwain y sesiwn. Mae’n addas ar gyfer cadeiryddion, Prif Weithredwyr a’r rhai sy’n ymwneud â recriwtio a datblygu bwrdd sy’n perfformio’n dda ar gyfer eu helusen, bydd y sesiwn hon yn cynnwys awgrymiadau ar sut i sicrhau Bwrdd Amrywiol ac Effeithiol. Cofrestrwch yma

Offer ac Adnoddau Digidol – Dydd Iau 29ain Ebrill 12.30 – 1.30yp

Bydd Melissa Townsend (PAVO), Lee Hind (PAVS) a Rhodri Jones (WCVA) yn siarad â chi trwy platfformau digidol infoengine, Cyswllt, Hwb Gwybodaeth, Gwirfoddoli Cymru a Cyllido Cymru. Cofrestrwch yma

Diweddariad rhanbarthol a sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar – Dydd Gwener 30ain Ebrill12.30 – 1.30yp

Bydd Prif swyddogion y CGS rhanbarthol yn rhoi diweddariad byr ar waith yn y rhanbarth a bydd sesiwn ymlacio gyda Tammy yn dilyn hyn. Cofrestrwch yma

Share