Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru – Cam 2 – Cymorth Newydd

Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru – Cam 2 – Cymorth Newydd

Newidiadau i gynnig cyllid newydd i roi cymorth goroesi ac adfer i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod y pandemig Covid-19.

Social Investment Cymru (SIC) has launched the Third Sector Resilience Fund – Phase 2.

Mae’r gronfa’n rhan o’r pecyn cymorth gwerth £24m a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a bydd yn cynnwys cyfuniad o 75% o grant a 25% o fenthyciad di-log i ddechrau ac a fydd ar gael i fudiadau’r sector gwirfoddol tuag at gostau eu gwariant refeniw parhaus, gan gynnwys cyflogau. Gall mudiadau ymgeisio am hyd at £100,000.

Mae’r gronfa wedi’i rhannu’n dri maes:

  • Goroesi
  • Gwella
  • Amrywio

Ewch i’r ddolen hon i ddarganfod mwy o fanylion am y gronfa hon, meini prawf cymhwysedd a’r broses ymgeisio: Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru – Cam 2 – Cymorth Newydd

Share