Gwasanaethau Llawfeddygaeth Thorasig yn Ne Cymru – ymgynghoriad cyhoeddus

Gwasanaethau Llawfeddygaeth Thorasig yn Ne Cymru – ymgynghoriad cyhoeddus

Efallai eich bod yn ymwybodol bod PGIAC wrthi’n adolygu’r ddarpariaeth o lawdriniaethau thorasig yng Nghymru.

Galwch heibio ar unrhyw adeg rhwng 2pm a 4pm i ddarganfod mwy am Gwasanaethau Llawfeddygaeth Thorasig yn Ne Cymru yn y digwyddiadau canlynol:

Dydd Iau 5 Gorffennaf: Canolfan Cymdeithasol Pill, ABERDAUGLEDDAU SA73 2QT
Dydd Llun 9 Gorffennaf: Neuadd Tymbl, TYMBL SA14 6HR
Digwyddiad Ceredigion: dyddiad i’w gadarnhau

  • Ym mis Ionawr 2018, cymeradwyodd y Cydbwyllgor yr argymhelliad a wnaed gan Fwrdd Prosiect Adolygu Llawdriniaeth Thorasig i ddarparu llawdriniaethau thorasig o ganolfan sengl yn Ne Cymru.
  • Derbyniodd y Cydbwyllgor yr argymhelliad a wnaed gan Banel Annibynnol i leoli’r ganolfan sengl yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar yr 27 Awst 2018.

Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ogystal â ffurflen adborth ar-lein yn www.whssc.wales.nhs.uk/thoracic-surgery-services-in-south-wales.

Share