Arweinwyr Gweithgaredd Tir Coed x2

Arweinwyr Gweithgaredd Tir Coed x2

Cyflog: £ 21,000 pro rata
17.5 h / w Contract Tymor Penodol 3 blynedd, gydag Adnewyddiad Blynyddol
Lleoliad: Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Powys
Dyddiad cau: 5pm, 22ain Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Share